สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชมรมกัลยาณมิตรชาวฝั่งธน จัดตักบาตรพระ109 รูป

ชมรมกัลยาณมิตรชาวฝั่งธน 
จัดตักบาตรพระ109 รูป 

 

ชมรมกัลยาณมิตรชาวฝั่งธน จัดตักบาตรพระ109 รูป 

      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ ลานจอดรถห้างบิ๊กซี บางแค กรุงเทพมหานคร ชมรมกัลยาณมิตรชาวฝั่งธนและภาคีเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมเพื่อสันติภาพ ได้จัดตักบาตรพระ109 รูป เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2558 โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สมนึก ชาณวโร วัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากคุณธิดารันต์ เทิดวงศ์วิโรจน์ ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี กล่าวเปิดงาน และจุดธูปเทีบน บูชาพระรัตนตรัย ส่วนกัลยาณมิตรสุมาลี รัตนศิริวิไล ประธานกรรมการบริษัทไทยสตีลโปรไฟล์ จำกัด มหาชน เป็นผู้แทนนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง

ชมรมกัลยาณมิตรชาวฝั่งธน จัดตักบาตรพระ109 รูป 

      นอกจากนี้ภายในงาน ยังได้กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน พิธีกล่าวคำถวายไทยธรรม พิธีกลบ่าวคำอฐิษฐานจิต สำหรับการจัดตักบาตรขึ้นในครั้งนี้ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ในวาระมาฆบูชา อีกทั้งยังเป็นการรวมพลังชาวพุทธ ฟื้นฟูศีลธรรม รักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของชาวพุทธ สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ส่งกำลังใจช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร