สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงคสถานล้านนาจัดพิธีบรรพชาสามเณรลูกแก้ว รุ่นที่ 28

ธุดงคสถานล้านนาจัดพิธีบรรพชาสามเณรลูกแก้ว รุ่นที่ 28

 

ธุดงคสถานล้านนาจัดพิธีบรรพชาสามเณรลูกแก้ว รุ่นที่ 28

      ณ ธุดงค์สถานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรลูกแก้ว รุ่นที่ 28 โดยคณะเจ้าภาพ พร้อมด้วยผู้ปกครองและนาคธรรมทายาท ได้เวียนประทักษิณบูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่ลูกแก้วที่มีคะแนนคุณธรรมและวินัยดีเด่นเป็นที่ยอมรับจากพระอาจารย์และพี่เลี้ยงขณะที่ฝึกเป็นนาค จะได้เข้ารับไตรคุณธรรมจากท่านเจ้าภาพ จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำขอขมา ในสิ่งที่เคยทำผิดพลาดล่วงเกินต่อท่านทั้งหลาย เพื่อที่จะบรรพชาเป็นสามเณร ทดแทนพระคุณพ่อแม่ ซึ่งผู้ปกครองก็ได้มอบผ้าไตรด้วยความปลื้มปีติที่จะได้เห็นลูกชายบวชเป็นสามเณร

ธุดงคสถานล้านนาจัดพิธีบรรพชาสามเณรลูกแก้ว รุ่นที่ 28

      จากนั้นเป็นพิธีบรรพชา โดยได้รับความเมตตาจากพระครูโกศลธรรมวิจัย เจ้าคณะอำเภอสันทราย เป็นพระอุปัชฌาย์ ซึ่งในโอกาสนี้พระอุปัชฌาย์ได้สอนให้รู้ถึงพระคุณของพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นสรณะที่พึ่งอันสูงสุดของชีวิต และให้ลูกแก้วมุ่งมั่นฝึกตัวเองโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่าง เรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงที่จะได้สอนให้สามเณรมีคุณธรรม จริยธรรม ฝึกตนเพื่อหลุดพ้นจากกิเลส ตามอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถึงแม้จะเป็นเด็กแต่เมื่อได้บวชเป็นสามเณรแล้ว ก็ถือได้ว่าได้ตอบแทนพระคุณของบิดา และมารดา เป็นเนื้อนาบุญให้กับท่านทั้งสองได้อีกด้วย

ธุดงคสถานล้านนาจัดพิธีบรรพชาสามเณรลูกแก้ว รุ่นที่ 28

      โดยหลังจากนี้สามเณรจะได้ปฏิบัติกิจวัตร กิจกรรมของสามเณร สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ออกบิณฑบาตโปรดญาติโยม เดินธุดงค์พัฒนาวัด เพื่อสามเณรจะได้ฝึกเป็นสามเณรที่ดี เป็นเหล่ากอของสมณะ สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

ธุดงคสถานล้านนาจัดพิธีบรรพชาสามเณรลูกแก้ว รุ่นที่ 28

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร