สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจอร์เจียจัดพิธีถวายอาคารบุญรักษา

   วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  จัดพิธีถวายอาคารบุญรักษาและพิธีอุทิศส่วนกุศล

 

วัดพระธรรมกายจอร์เจียจัดพิธีถวายอาคารบุญรักษา

      ภายในงานสาธุชนทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจให้ใสสะอาด ก่อนที่จะได้ร่วมกันอาราธนาศีล และประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมี กัลยาณมิตรแพง อินทะรักษา นำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์

วัดพระธรรมกายจอร์เจียจัดพิธีถวายอาคารบุญรักษา

      ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีถวายอาคารบุญรักษา โดยกัลยาณมิตรสิทธิชัย และกัลยาณมิตรภัทรา          เมฆพงษ์สาทร เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย  ส่วนพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว มีกัลยาณมิตรบัวไข จันทะราช และกัลยาณมิตรเพชรสาคร เมฆดารา เป็นประธานกล่าวคำอุทิศส่วนกุศล และในโอกาสนี้พระมหาสงวน สุริยวังโส ได้แสดงธรรมเรื่อง “การดำเนินชีวิตในยุคที่กัปป์ไขลง”ใจความว่า ต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาท อยู่ใกล้กัลยาณมิตร หมั่นเจริญสมาธิภาวนาและสั่งสมบุญกุศลอยู่เสมอ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร