สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบรรพชาสามเณร 1 แสนรูป ภาคฤดูร้อน

พิธีบรรพชาสามเณร 1 แสนรูป ภาคฤดูร้อน

    วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาทโครงการอุปสมบทหมู่ฤดูร้อน 1 แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ 11

     นาคธรรมทายาทจากทั่วประเทศ และคณะผู้ปกครองได้เดินทางมาร่วมพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาทโครงการอุปสมบทหมู่ฤดูร้อน 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ 11 โดยพิธีในภาคเช้านาคธรรมทายาทแปรแถวเข้าพื้นที่ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อประกอบพิธีเวียนประทักษิณและพิธีวันทาเจดีย์

     ภาคสายนาคธรรมทายาทได้ประกอบพิธีบรรพชาและพิธีคล้องอังสะ ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสามราม เปรียญธรรม 9 ประโยค ราชบัณฑิต เป็นพระอุปัชฌาย์

     ซึ่งในโอกาสนี้ท่านได้กล่าวให้โอวาทใจความว่า....

      "การบวชในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ทุกท่านได้เข้ามาฝึกตน ทั้งยังเป็นการทดแทนคุณพ่อแม่ ทดแทนค่าน้ำนม ทำให้ท่านได้ปลื้มอกปลื้มใจ ที่เราได้เป็นลูกกตัญญู ประเพณีนี้เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็ได้ปฏิบัติสืบทอดมา เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ชาวไทยพุทธจนถึงปัจจุบัน เธอทั้งหลายยังได้มาสร้างบุญสร้างบารมีให้แก่ตนเอง จากที่เคยได้ทำผิดพลาดทำให้พ่อแม่เสียใจ ก็จะได้มาปรับพฤติกรรมเบื้องต้นพร้อมทั้งการฝึกสติ และเรียนรู้เรื่องพระพุทธศาสนา ถือเป็นบุญลาภอย่างยิ่ง เป็นวาสนาของตนเอง ให้เธอทั้งหลายฝึกตนให้เป็นพระจริง พระแท้ เป็นสามเณรจริง สามเณรแท้ ให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นและเห็นประโยชน์เห็นอานิสงส์ อดทน อดกลั้น ศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ตั้งมั่นในพระรัตนตรัยตลอดระยะเวลาที่เราอยู่เป็นสามเณรเป็นพระภิกษุพร้อมทั้งการฝึกกรรมฐาน ฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการงานของใจควบคู่ไปด้วย"

     สำหรับพิธีกรรมในครั้งนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความศักดิ์สิทธิ์ นำมาซึ่งความปลื้มปีติของผู้ปกครองที่เห็นบุตรหลานของตนได้ก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ เพื่อฝึกฝนอบรมตนให้เป็นคนเก่งและคนดีตามวิถีชาวพุทธ ทั้งยังช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาฟื้นฟูศีลธรรมโลกได้อีกด้วย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร