สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บวชทดแทนพระคุณ ที่สุดแห่งความภาคภูมิใจ

บวชทดแทนพระคุณ 
ที่สุดแห่งความภาคภูมิใจ

บวชทดแทนพระคุณ ที่สุดแห่งความภาคภูมิใจ

      แห่งผลหลักที่ทำให้เด็กชายตัวน้อย ๆ มาบวชเป็นสามเณรมีอยู่ 2 ข้อด้วยกัน คือ
1.พ่อ แม่ ขอให้บวช
2.อยากบวชให้พ่อ แม่
      ไม่ว่าสามเณรเหล่านี้จะมาบวชเพราะเหตุผลใดก็ตาม แต่เมื่อบวชแล้วสิ่งที่เขาได้รับรู้เหมือนกันจากการกระทำที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ นั้ก็คือความภาคภูมิใจที่ได้บวช เพื่อทดแทนพระคุณพ่อ แม่

บวชทดแทนพระคุณ ที่สุดแห่งความภาคภูมิใจ

      บางคนอาจสงสัยว่า บวชแล้วได้อะไร บวชเพื่ออะไร การบวชช่วยขัดเหลาจิตใจและช่วยสร้างคนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมได้จริงหรือ? คือตอบทั้งหมดอยู่สามเณรเหล่านี้ ผู้ที่เอาชีวิตและจิตใจมาอยู่ในเพศสมณะ 

บวชทดแทนพระคุณ ที่สุดแห่งความภาคภูมิใจ

      และนี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้วัดพระธรรมกาย โดยดำริของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย จัดให้มีการบวชตลอดต่อเนื่องมา 40 ปีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการบวชพระ หรือ สามเณรห็ตาม โดยเฉพาะในปีนี้จะมีการอบรมการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูศีลธรรมทั่วไทยเกิดขึ้น นั้นหใายความว่าสังคมไทยของเราจะมีเด็กไทยเรือนหมื่น เรือนแสนคน ที่ได้บวชทดแทนคุณพ่อ แม่ และจะได้รับการปลูกฝังศีลธรรมอย่างเข้มข้น เพื่อให้เด็ก ๆ เหล่านั้นเป็นทั้งเด็กเก่งและดี ที่พร้อมจะเป็นอนาคตของชาติและศาสนาอย่างเต็มภาคภูมิ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร