สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี
 จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานบุญวันอาทิตย์

      ภายในงานพระอาจารย์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งได้เล่าปกิณกะธรรม เรื่อง การเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับสลายของโลกและจักรวาล จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันอาราธนาศีลและร่วมกันถวายสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรจันทิ เวฬุริยะ นำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์
 

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานบุญวันอาทิตย์

      ส่วนภาคบ่ายกัลยาณมิตรยันยงค์ ลิ้มเลิศวาที และครอบครัว ได้ปิดปัจจัยกองทุนซื้อพุทธศาสถานหลังใหม่ จากนั้นประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนอฐิษฐานจิตและกล่าวคำปล่อยสัตว์ ปล่อยปลา และแสดงธรรมเรื่อง การฝึกฝนอบรมตนเองจะทำอย่างไรให้อยู่ในองค์กรได้นานที่สุดและมีความสุขที่สุด ซึ่งทุกคนต้องมีแนวทางการฝึกตนเองดังนี้ 
1.ไม่เปรียบกับใคร ถ้าอยากเปรียบเทียบให้เทียบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราจะได้มีกำลังใจในการสร้างบารมี 
2.ต้องกลัวถ้าไม่มีใครเตือน 
3.กล้าตัดสินและตัดใจ
 

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานบุญวันอาทิตย์

      จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายอุปกรณ์กันหนาว ปัจจัยไทยธรรมแก่พระอาจารย์ ก่อนที่จะร่วมกันทำความสะอาดและเก็บงาน ต่างปลื้มปิติกันทุกคน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร