สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ 
จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

      ภายในงานพระอาจารย์ได้นำสาธนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระ ก่อนที่จะร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่จะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายต่าง ๆ ดังนี้ กองทุนถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน มีกัลยาณมิตรวารี วงศ์ศรีนวล นำกล่าวคำถวาย , กองทุนโคมมาฆประทีบ มีกัลยาณมิตรอุไร แก้วสมบัติ - กัลยาณมิตรหนึ่งฤทัย คูเกอร์ นำกล่าวคำถวาย ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายโคมมาฆประทีปและปัจจัยบูชาธรรมแก่คณะสงฆ์ พร้อมทั้งได้รับฟังโอวาทและกำลังใจใยการสร้างบารมีและสร้างความดีให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

      ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีจุดโคมมาฆประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา ภายหลังเสร็จพิธีทุกท่านต่างปลื้มปิติที่ได้มาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้ 

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร