สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายดีซี จัดพิธีปล่อยปลา

วัดพระธรรมกายดีซี 
จัดพิธีปล่อยปลา ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

วัดพระธรรมกายดีซี จัดพิธีปล่อยปลา ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

      ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ เจริญภาวนา ทำใจใส ๆ เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ ก่อนที่จะกล่าวคำอาราธนาศีลและกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรจันดาภา ประเสริฐศักดิ์ และ กัลยาณมิตรจิตรสุภา บุญเรือง เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรและถวายเพลแด่คณะสงฆ์ 

วัดพระธรรมกายดีซี จัดพิธีปล่อยปลา ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

      ส่วนพิธีภาคบ่ายพระอาจารย์ชาญชัย ปิยวาจโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายดีซี ประธานสวฆ์นำกล่าวคำปล่อยสัตว์ ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน จากนั้นทุกท่านได้ร่วมถวายปัจจัยปล่อยสัตว์ ปล่อยปลา ก่อนที่จะได้เรียนธรรมะศึกษา เพื่อศึกษาในระดับชั้นธรรมะศึกษาเอก เตรียมความพร้อมก่อนสอบ

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร