สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายข้าวสารอาหารแห้ง จ.ปัตตานี

พิธีถวายข้าวสารอาหารแห้ง จ.ปัตตานี

มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่วัดในอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

      มูลนิธิธรรมกาย และ วัดพระธรรมกาย โดยพระเทพญาณมหามุนี ร่วมกับโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ได้มอบข้าวสารอาหารแห้ง ในโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณร โรงเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบ และได้รับผลกระทบอันเนื่องจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว  พร้อมทั้งได้มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่รักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยได้ทำพิธีรับมอบ ณ วัดหัวควนธรรมนิคม อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  โดยมีพระครูปราโมทย์ สุตคุณ เจ้าอาวาสวัดทรายขาว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอุดม แก้วทอง ปลัดอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่วัดในอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

      สำหรับพิธีมอบข้าวสารอาหารแห้งในครั้งนี้ พระจีระศักดิ  คุณสโก วัดพระธรรมกาย   สมาคมรักความดีปัตตานี เป็นตัวแทนมูลนิธิธรรมกาย และวัดพระธรรมกาย ถวายข้าวสารอาหารแห้งให้กับวัดต่างๆ จำนวน 15 วัด เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียน และค่ายทหาร จำนวน 32 แห่ง โดยสิ่งของที่นำมาถวายในครั้งนี้ประกอบด้วย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน 5 หมื่นห่อ ,ข้าวสาร 2 พัน 5 ร้อยกิโลกรัม ,ปลากระป๋อง 1 หมื่นกระป๋อง  ,ขนมเวเฟอร์ 3 พันซอง , ขนมกรอบ 5 พันซอง ,มาม่าช้างน้อย 120 ถุง ซึ่งในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากทหาร จากหน่วยเฉพาะกิจ ปัตตานี 21 พัน. ร.302 ฐานบ้านยางแดง ได้ช่วยลำเลียงข้าวสารอาหารแห้งด้วย

มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่วัดในอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร