สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดภาวนามองโกเลีย จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นรุ่นที่ 23 ครั้งที่ 5

วัดภาวนามองโกเลีย
จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นรุ่นที่ 23 ครั้งที่ 5

      เมื่อวันอังคารที่ 24 มี.ค. 2558 ที่ผ่านมาวัดภาวนามองโกเลียจัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นรุ่นที่ 23 ครั้งที่ 5 มีผู้มาปฏิบัติธรรม 30 กว่า ท่าน ผู้ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ได้อารมณ์สบาย มีความสุข

วัดภาวนามองโกเลียจัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นรุ่นที่ 23 ครั้งที่ 5

วัดภาวนามองโกเลียจัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นรุ่นที่ 23 ครั้งที่ 5

วัดภาวนามองโกเลียจัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นรุ่นที่ 23 ครั้งที่ 5

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร