สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจอร์เจียจัดพิธีถวายคิลานเภสัช

    วัดพระธรรมกายจอร์เจีย
    จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

วัดพระธรรมกายจอร์เจียจัดพิธีถวายคิลานเภสัช

      ภายในงานสาธุชนทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจให้ใสสะอาด ก่อนที่จะได้ร่วมกันอาราธนาศีล และประกอบพิธีกล่าวคำถวายคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรนายแพทย์สุนันท์ วงษ์เกษมศิริ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนกัลยาณมิตรแพง และกัลยารมิตรศรีบุญเรือง อินทะรักษา เป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน จากนั้นสาธุชนได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและตักบาตรแด่คณะสงฆ์

วัดพระธรรมกายจอร์เจียจัดพิธีถวายคิลานเภสัช

       ส่วนภาคบ่ายกัลยาณมิตรนิรันดร์ และกัลยาณมิตรสุภามาศ ตัณฑวิวัฒน์ เป็นตัวแทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายอาคารบุญรักษา  ส่วนกัลยาณมิตรสิทธิชัย และยาณมิตรภัทรา เมฆพงษ์สาทร เป็นตัวแทนนำกล่าวคำอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว 
 

วัดพระธรรมกายจอร์เจียจัดพิธีถวายคิลานเภสัช

     จากนั้นพระมหาสงวน สุริยวังโส ได้แสดงธรรมเรื่องอานิสงส์ของการถวายคิลานเภสัช พร้อมกับเชิญชวนสาธุชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างอาคารบุญรักษาด้วย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร