สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ประชุมพระวินยาธิการ ภาค 16,17 และ 18

      ประชุมพระวินยาธิการ ภาค 16,17 และ 18

 

      ณ วัดท่าเรือ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธานเปิดการประชุมพระวินยาธิการ ภาค 16,17 และ 18 ประจำปี 2558 โดยมีนายนิสิต นิสิต จันทร์สมวงศ์ ผูว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถวายการต้อนรับพระวินยาธิการและคณะสงฆ์หนใต้ 

ประชุมพระวินยาธิการ ภาค 16,17 และ 18

      โดยนายนิสิต กล่าวว่า ตามที่คณะสงฆ์หนใต้มีมติการประชุมพระวินยาธิการ ภาค 16,17 และ 18 ประจำปี 2558 เพื่อปรึกษาหารือในงานของพระวินยาธิการ เป็นการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา มิให้เกิดความเสียหาย
ทั้งนี้การรักษาพระพุทธศาสนาสะอาดบริสุทธิ์ เป็นที่เลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน จำเป็นต้องมีพระวินยาธิการทำหน้าที่ตรวจการแนะนำ ดูแล แก้ไข ให้พระภิกษุสามเณร ประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย จำกัดคนพาล อภิบาลคนดี ปกป้องพระพุทธศาสนาไม่ให้เกิดความเสื่อมเสีย ซึ่งพระวินยาธิการจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ความสามารถ และฉลาดในการปฏิบัติหน้าที่และกิจกรรมในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างใหญ่หลวงของการบริหารคณะสงฆ์ด้านการคุ้มครองพระพุทธศาสนาต่อไป

ประชุมพระวินยาธิการ ภาค 16,17 และ 18

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร