สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บรรยากาศการอบรม โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

บรรยากาศการอบรม
โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

 

จ.ระยอง จัดพิธีฝากตัวเป็นศิษย์
      ณ วัดปทุมมาวาส อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ได้จัดพิธีฝากตัวเป็นศิษย์และตัดปอยผมธรรมทายาท ในโครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอธิการเกษม เจ้าอาวาสวัดปทุมมาวาส เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีชาญ วิสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมมาวาส เป็นประธานในพิธี 
บรรยากาศภายในงานผู้ปกครองรู้สึกปลื้มใจที่ได้เห็นความศักดิ์สิทธิ์ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพิธีกรรม และรอคอยวันที่ลูกชายบวชสามเณร

จ.ระยอง จัดพิธีฝากตัวเป็นศิษย์

จ.ระยอง จัดพิธีฝากตัวเป็นศิษย์

บรรยากาศรายงานตัววันแรก จ.ตาก

      ศูนย์อบรมเยาวชน อ.วังเจ้า จ.ตาก มีเด็ก ๆ มารายงานตัวที่ศูนย์อบรมแห่งนี้จำนวน 60 คน ช่วงแรกของการอบรมได้เชิญผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 34 มาฝึกความมีวินัย ความมีระเบียบให้เด็ก ๆ และได้จัดพิธีปลงผมและตัดปอยผมให้กับว่าที่สามเณร ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระสราวุธ พละสโร เป็นประธานสงฆ์ พิธีกรรมในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติให้กับผู้ปกครองและสาธุชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก

บรรยากาศรายงานตัววันแรก จ.ตาก

จ.อุดรธานี จัดพิธีมอบบาตร ผ้าไตร
      ศูนย์อบรมโรงเรียนบ้านหนองกุงทับท้า จ.อุดรธานี สำหรับพิธีครั้งนี้เริ่มด้วยนายสุริยา พาณิชย์พงศ์ นายอำเภอวังสามหมอ และคณะอัญเชิญผ้าไตร เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี จากนั้นขบวนธรรมทายาทได้แปรแถวเพื่อรับผ้าไตรจากผู้ปกครองและเข้าสู่พิธีบรรพชาสามเณร พิธีกรรมครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและศักดิ์สิทธิ์ ท่ามกลางความปลื้มใจของผู้ปกครองที่ได้เห็นลูกหลานเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์

จ.อุดรธานี จัดพิธีมอบบาตร ผ้าไตร

จ.อุดรธานี จัดพิธีมอบบาตร ผ้าไตร

บรรยากาศการอบรม จ.เชียงใหม่
      โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเด็ก ๆ นั่งสมาธิกันอย่างเรียบร้อย ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองตามคำแนะนำของพระอาจารย์กันอย่างเต็มที่ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่พิธีบรรพชาสามเณรซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในเร็ว ๆ นี้
 

บรรยากาศการอบรม จ.เชียงใหม่

บรรยากาศการอบรม จ.ยะลา
      ที่ศูนย์อบรมวัดพุทธาภิวาส พระอารามหลวง อ.เบตง จ.ยะลา ผู้ปกครองได้พาบุตรหลานมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการอบรม ในโครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ซึ่งครั้งนี้มีเด็ก ๆ เข้ารับการอบรมกว่า 150 คน สำหรับช่วงแรกของการอบรมพระอาจารย์ได้สอนเด็ก ๆ สวดมนต์ทำวัตรเช้า - เย็น นั่งสมาธิและรับบุญทำความสะอาดร่วมกัน โดยศูนย์แห่งนี้จะจัดให้มีพิธีตัดปอยผมในวันที่ 1 เมษายน พิธีมอบผ้าไตรและแห่นาครอบเมืองในวันที่ 2 เมษายน และประกอบพิธีบรรพชาสามเณรในวันที่ 3 เมษายน 

บรรยากาศการอบรม จ.ยะลา

*********************************************************

      การที่เยาวชนเหล่านี้ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและการทำความดีตั้งแต่ยังเยาววัย เป็นการแก้ปัญหาเยาวชนได้อย่างถูกต้อง หากเรามองอีกด้านหนึ่ง หากเรามองอีกด้านหนึ่ง ถ้าเยาวชนเหล่านี้ไม่ได้มาเข้าอบรม ก็จะใช้เวลาที่เหลืออยู่ไปกับการเล่นเกมส์หรือข้องเกี่ยวกับอบายมุขสิ่งเสพติดต่าง ๆ ทำให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย ซึ่งความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้จะทำให้เด็ก ๆ มีแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและดีงาม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร