สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2558

พิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท
วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2558

 

พิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2558

      สำหรับพิธีในช่วงเช้านาคธรรมทายาทได้แปรแถวเข้าพื้นที่ลานธรรมธรรมกายเจดีย์เพื่อประกอบพีธีเวียนประทักษิณและพิธีวันทาเจดีย์ เพื่อตรึกระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัย 

พิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2558

      ส่วนภาคสายนาคธรรมทายาทและผู้ปกครองเข้าร่วมพิธี ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล เพื่ประกอบพิธีขอขมา รับผ้าไตรจากผู้ปกครอง จากนั้นเป็นพิธีคล้องอังสะและพิธีสรณคมน์ ขอศีลพร้อมทั้งขอนิสัย โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาโพธิวงศาจารย์ ปธ.9ประโยค ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เป็นพระอุปัชฌาย์
 

พิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2558

      ทั้งนี้พระอุปัชฌาย์ได้ให้โอวาส ใจความว่า การได้มาบวชเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือว่าได้บุญมากระดับหนึ่งแล้ว และโยมพ่อ โยมแม่ก็ได้บุญกุศล ได้ปลื้มใจ ต่อไปเมื่อเราบวชแล้วตั้งใจประพฤติดี ปฏิบัติดี เราย่อมได้บุญมากยิ่งขึ้น เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง ให้เธอทั้งหลายได้ตั้งใจฟังคำสอนของพระพี่เลี้ยง ฝึกฝนอบรมตน การเป็นสามเณรต้องมีระเบียบ มีวินัย มีความเรียบร้อย มีสติไม่ลืมตัว ทั้งยืน เดิน นั่ง นอน ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความปลื้มปิติของนาคธรรมทายาทและผู้ปกครอง ที่ได้เห็นบุตรหลานบวชในบวรร่มเงาของพระพุทธศาสนา ได้เป็นหน่อเนื้อของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง
 

พิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2558