สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตัดปอยผมธรรมทายาท โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

       พิธีตัดปอยผมธรรมทายาท
       โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

พิธีตัดปอยผม โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

      ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ธรรมทายาทในโครงการสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ศูนย์อบรมวัดพระธรรมกายได้เข้าพิธีตัดปอยผม โดยมีพระณัฐวุฒิ อคฺควฑฺฒโน หัวหน้าโครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ศูนย์อบรมวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นนาคธรรมทายาทได้กล่าวคำตัดปอยผม

พิธีตัดปอยผม โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

      ซึ่งในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำนั่งสมาธิพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทว่า การที่เรามาอยู่ ณ ที่นี้ ก็เพราะเราตั้งใจที่จะทดแทนพระคุณพ่อแม่ ด้วยการมาเป็นสามเณร ฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นเด็กเก่งและดี การตัดปอยผมนี้ก็จะเป็นการประกาศว่า เราจะได้บวชต่อไปในอนาคต เราจะไม่ทำตัวเหมือนคฤหัสถ์ และจะฝึกฝนให้เหมือนนักบวชมากยิ่งขึ้น ทั้งการถือศีล ปฏิบัติตามกฏของวัดพระธรรมกาย กฏของโครงการอบรมและทุกคนก็ทำได้ดีมาก 
 

พิธีตัดปอยผม โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

      จากนั้นธรรมทายาทได้แปรแถวเข้ารับการตัดปอยผมจากคณะสงฆ์และผู้ปกครอง รวมทั้งสาธุชน ก่อนที่จะได้รับการปลงผมจากคณะสงฆ์  สำหรับพิธีตัดปอยผมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เด็ก ๆ ต่างตื่นเต้นที่จะได้บวช บางคนทีความภูมิใจในตัวเอง บางคนชอบที่จะได้มาฝึกตัวเรื่องความสะอาด ระเบียบ ความสุภาพ ตรงต่อเวลา และการสวดมนต์นั่งสมาธิ บางคนไม่เคยทำมาก่อน พอได้มาทำก็เกิดความสุขใจ

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร