สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีเปิดป้ายผ้าแพรอาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์

     พิธีเปิดป้ายผ้าแพร
     อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์

พิธีเปิดป้ายผ้าแพรอาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์

      ทางศูนย์อบรมนครราชสีมาได้จัดพิธีทำบุญฉลองอาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์เจ้า คณะใหญ่หนตะวันออก โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์เป็นประธานเปิดผ้าแพรมงคลป้ายอาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ และได้รับเกียรติจากนายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 

พิธีเปิดป้ายผ้าแพรอาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์

      ซึ่งภายในงานได้พระสังฆาธิการในจังหวัดนครราชสีมาและศิษยานุศิษย์ เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ 
สำหรับอาคารแห่งนี้ได้สถาปนาวางศิลาฤกษ์ เมื่อ 1 ปีที่ผ่าน คือวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2557 การสถาปนาได้ครบ 1 ปีเต็ม ได้ดำเนินการมาแล้วเสร็จ และในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2558 ศิษยานุศิษย์จึงได้เข้าร่วมประกอบพิธีทำบุญฉลองอาคารอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์อบรมนครราชสีมา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ซึ่งอาคารนี้จะใช้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาต่อไป 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร