สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีฌาปนกิจ คุณพ่อสุภร ตีระวนิช

   พิธีฌาปนกิจ
    คุณพ่อสุภร ตีระวนิช

พิธีฌาปนกิจ คุณพ่อสุภร ตีระวนิช

      เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2558 ได้มีพิธีฌาปนกิจ คุณพ่อสุภร ตีระวนิช ณ เมรุ วัดกลางคลองสาม จ.ปทุมธานี ซึ่งท่านเป็นพระพ่อของพระครูวิเทศสุธรรมญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย โดยเหล่าคณะญาติและสาธุชนได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ปธ.9 ประโยค และถวายเพลแด่คณะสงฆ์ ที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญจำนวนมาก

พิธีฌาปนกิจ คุณพ่อสุภร ตีระวนิช

      จากนั้นเป็นพิธีสวดมาติกา และในโอกาสนี้พระครูวิเทศสุธรรมญาณ ได้แสดงธรรม เรื่อง พ่อพระผู้เป็นต้นบุญต้นแบบ ต่อมาพระ ปธ.9ประโยค ได้อัญเชิญอนุสติคาถา มากล่าวในมหาสมาคมนี้ โดยได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช โดยสืบเนื่องที่ คุณพ่อสุภร ได้นำลูกชายถวายตัวเป็นศิษย์และยังได้เมตตารับอาราธนาเป็นพระอุปัชฌาย์ของท่านพระครูอีกด้วย 
 

พิธีฌาปนกิจ คุณพ่อสุภร ตีระวนิช

      สำหรับพิธีทอดผ้าบังสุกุลนั้น ในฐานะที่พระครูวิเทศสุธรรมญาณ ได้เป็นพระธรรมฑูตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปต่างประเทศ และได้รับผิดชอบงานด้านการสืบค้น วิจัยหลักฐานคำสอนดั้งเดิม ในพระพุทธศาสนา คือประธานอำนวยการสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย ภายในงานจึงได้มีพระคุณเจ้า ปธ.9 ประโยค เมตตามาพิจารณาผ้าบังสุกุล และนักวิชาการสถาบันต่าง ๆ มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาทิ พลตรี ดร.ชัยนาท ญาติฉิมพลี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพวัลย์ ศรีจันทร์ , ดร.วีรศักดิ์ ฮาดดา เป็นต้น
 

พิธีฌาปนกิจ คุณพ่อสุภร ตีระวนิช

      ส่วนในพิธีช่วงท้ายได้มีพิธีทอดผ้ามหาบังสุกุล โดยศาสตราจารย์เข็มรัตน์ กองสุข ศิลปินแห่งชาติ ปฏิมากรรมชั้นเยี่ยม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส แบะพระพรหมดิลก กรรมการเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พิจารณาผ้ามหาบังสุกุล และได้กล่าวให้โอวาท นำมาซึ่งความปลื้มปิติแก่โยมธรรมนูญ บุตรธิดาและญาติมิตร เป็นอย่างยิ่ง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร