สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีจัดงานบุญวันอาทิตย์

       วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา 
       จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีอุทิศส่วนกุศล

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีจัดงานบุญวันอาทิตย์

      ภายในงานพระอาจารย์นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัย และนำนั่งสมาธิ(Meditation)เจริญสมาธิภาวนา พร้อมทั้งได้เล่าปกิณกธรรมเรื่องนางปติปูชิกา ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันอาราธนาศีลและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรจิราวรรณ จีนาพันธ์ นำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์

     ส่วนภาคบ่ายกัลยาณมิตรอัญชลี นาทานซัน เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุล ก่อนที่คณะเจ้าภาพและสาธุชนจะได้ร่วมกันทอดผ้าบุงสุกุล และในโอกาสนี้พระอาจารย์เมตตาแสดงธรรมเรื่อง ปรมาณู หลักฐานในพระไตรปิฎก ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าปรมาณูเป็นอณูที่เล็กมาก ซึ่งจะเห็นถึงพระปัญญาของพระพุทธองค์ที่ตรัสไว้ก่อนที่จะมีการค้นพบจากนักวิทยาศาสตร์หลายพันปี จากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ โดยร่วมกันรับบุญทำความสะอาดและเก็บงาน ด้วยความปลื้มปีติกันทุกคน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร