สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล น้อมอุทิศถวาย ร.3

      พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล 
      น้อมอุทิศถวาย ร.3

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล น้อมอุทิศถวาย ร.3

      เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา ณ พระอุโบสถ วัดเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร คณะวิชาการและนักวิจัย จากสถาบันนานาชาติออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ นำโดยพระครูวิเทศสุธรรมญาณ ประธานอำนวยการสถาบัน พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 228 ปี

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล น้อมอุทิศถวาย ร.3

      โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน ภายในงานคณะสงฆ์ พระราชาคณะ ผู้ทรงสมณศักดิ์ เจริญพระพุทธมนต์ นำโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์
 

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล น้อมอุทิศถวาย ร.3

      และในช่วงบ่ายของวันเดียวกันพระครูวิเทศสุธรรมญาณ ได้นำคณะวิจัยของสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย เดินทางไปวัดราชโอรสาราม กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน น้อยถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3  เช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมป์ภพ ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และทรงปฏิสันขร วัดสำคัญ ๆ  มากมาย ตลออดราชการของพระองค์ โดยมีพระมหาโพธิวงศาจารย์ ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เป็นประธานในพิธี ซึ่งมรคณะเจ้าภาพ ศรัทธาสาธุชนมาร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
 

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล น้อมอุทิศถวาย ร.3

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร