สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบรรพชาสามเณร โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

พิธีบรรพชาสามเณร 
โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

 

จ.ระยอง จัดพิธีบรรพชาสามเณร
      จ.ระยอง ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณร ในโครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จำนวน 185 รูป พิธีกรรมเริ่มด้วยผู้ปกครองของนาคธรรมทายาทได้เวียนประทักษิณ และประกอบพิธีบรรพชาสามเณร โดยได้รับความเมตตาจากพระราชสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดระยอง เจ้าอาวาสวัดเนินพระ เป็นพระอุปัชฌาย์ ซึ่งพิธีกรรมครั้งนี้ เป็นไปอย่างเรียบร้อยและศักดิ์สิทธิ์ ท่ามกลางความตื้นตันใจของผู้ปกครอง ที่ได้เห็นบุตรหลานเข้าสู่กาสาวพัสตร์ นอกจากจะไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้ว ยังได้ฝึกลูก ๆ ให้เป็นเด็กเก่งและดี ได้ตอบแทนพระคุณพ่อแม่ตั้งแต่เยาว์วัย และทราบซึ่งใจเป็นอย่างมากที่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้ดำริจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมา

จ.ระยอง จัดพิธีบรรพชาสามเณร

จ.ระยอง จัดพิธีบรรพชาสามเณร

 
จ.สระบุรี จัดพิธีบรรพชาสามเณร
      วัดพระพุทธบาทราชวรวิหาร จ.สระบุรี ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณร ในโครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย โดยนาคธรรมทายาทพร้อมด้วยผู้ปกครองเดินเวียนประทักษิณ และถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายท่าน เข้าร่วมพิธีกรรมด้วย

จ.สระบุรี จัดพิธีบรรพชาสามเณร

      ภาคสายเป็นพิธีขอขมา พิธีมอบผ้าไตร แด่นาคธรรมทายาท โดยได้รับความเมตตาจาก พระศรีปริยัติเวที เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายทิวา วัชรกานต์ ปลัดอำเภอ จ.สระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการ จ.สระบุรี เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ภายในงานพร้อมด้วยนาคธรรมทายาทและผู้ปกครอง ได้กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง อย่างพร้อมเพรียงกัน  หลังจากนั้นเป็นพิธีบรรพชาสามเณร ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติของผู้ปกครอง ที่ลูกหลานได้เข้ามาบวชในครั้งนี้ นับว่าเป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นได้ยากยิ่งของชีวิตลูกผู้ชายตัวเล็ก ๆ สักคนหนึ่ง ที่ละทิ้งความสุขสบายทางบ้าน ในช่วงปิดภาคเรียน เข้ามาฝึกฝนอบรมตนเอง ปลูกฝังคุณธรรม และการทำความดีตั้งแต่เยาว์วัย ซึ่งนับเป็นการแก้ปัญหาเยาวชนได้อย่างถูกต้อง 

จ.สระบุรี จัดพิธีบรรพชาสามเณร

      หากเรามองอีกด้านหนึ่ง ถ้าหากเยาวชนเหล่านี้ ไม่ได้มาเข้าร่วมอบรม ก็จะใช้เวลาที่มีอยู่ไปเล่นเกมส์ หรือไปเกี่ยวข้องับปัญหาอบายมุข ทำให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย ซึ่งแนวคิดที่ได้จากการอบรม จะทำให้เด็ก ๆ มีแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและดีงามต่อไปในอนาคต 

จ.สระบุรี จัดพิธีบรรพชาสามเณร

 

จ.นครราชสีมา จัดพิธีบรรพชาสามเณร 
      ศูนย์อบรมเยาวชน จ.นครราชสีมา  ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณร ในโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 14 พิธีเริ่มด้วยนาคธรรมทายาท พร้อมด้วยผู้ปกครอง เดินเวียนประทักษิณ จากนั้นได้ประกอบพิธีขอขมา ผู้ปกครองมอบผ้าไตรแด่นาคธรรมทายาท และพิธีมอบผ้าไตรคุณธรรม 20 ไตร ให้กับนาคธรรมทายาท ที่ได้รับการคัดเลือก โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชวิมลโมลี  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นพระอุปัชฌาย์ 

จ.นครราชสีมา จัดพิธีบรรพชาสามเณร 

      ซึ่งวันนี้ ถือเป็นอีกวันหนึ่งที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ภาคภูมิใจ และปลาบปลื้มกับลูกชายที่บวชให้กับพ่อแม่ พร้อมทั้งได้กล่าวถึงโครงการบวชครั้งนี้ว่า เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากและเป็นการฟื้นฟูศีลธรรม วัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธ โดยผ่านหลักสูตรความดีสากล เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดผลดีต่อเยาวชนได้เป็นอย่างดี 

จ.นครราชสีมา จัดพิธีบรรพชาสามเณร 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร