สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตักบาตรฉลองพระ-สามเณรใหม่ 108 รูป ณ อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ ฯ

      พิธีตักบาตรฉลองพระ-สามเณรใหม่ 108 รูป
      ณ อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ ฯ 

พิธีตักบาตรฉลองพระ-สามเณรใหม่ 108 รูป ณ อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ ฯ 

      สาธุชนจำนวนมาก ได้พร้อมใจกันตักบาตรฉลองพระภิกษุ สามเณรบวชใหม่ จำนวน 108 รูป ซึ่งพิธีครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ หัวหน้ากองอาคารร้อยปี เป็นประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย

พิธีตักบาตรฉลองพระ-สามเณรใหม่ 108 รูป ณ อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ ฯ 

      จากนั้นเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายยานพาหนะ กล่าวคำถวายเครื่องไทยธรรม กล่าวคำถวายภัตตาหาร และกล่าวคำอฐิษฐานจิตตักบาตร ก่อนที่คณะประธานจะได้น้อมนำผ้าไตรจีวร และปัจจัยไทยธรรม ถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ และคณะสงฆ์ พร้อมทั้งรับฟังโอวาทจากประธานสงฆ์ ว่าอาคารร้อยปี เป็นอาคารที่กำลังก่อสร้าง และการจัดตักบาตรในครั้งนี้เพื่อให้ผู้สร้างและคณะเจ้าภาพได้มาสั่งสมบุญควบคู่ไปด้วย  เราโชคดีที่พระเดชพระคุณพะรมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ท่านได้ค้นพบวิชชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเผยแผ่ธรรมนั้นจนมาถึงรุ่นเรา และเรายังมีคุณยายอาจารย์ ฯ ที่เมตตาสร้างวัดให้เราจนมาถึงทุกวันนี้ ให้เราทุกท่านได้ช่วยกันดูแลรักษา ในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านได้สร้างไว้ และปฏิบัติตามคำสอนของท่าน 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร