สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่า

      วัดพระธรรมกายลอนดอน
      จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่า

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่า

      ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นใจให้ใส ก่อนที่จะประกอบพิธีพิธีบูชาข้าวพระ และตั้งริ้วขบวนเพื่ออัญเชิญผ้าไตร โดยการเวียนประทักษิณรอบโบสถ์ จากนั้นกัลยาณมิตรอโณทัย ติรธรรมเจริญ  เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่า ส่วนพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าทุนยารักษาโรค มีกัลยาณมิตร Simon Mahony นำกล่าวคำถวาย

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่า

      จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่ากองทุนดาวธรรม โดยกัลยาณมิตรเสงี่ยม และ กัลยาณมิตรโทนี่ ชาร์ริงค์ตันท์ นำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่ากองทุนปัญญาบารมี มีกัลยาณมิตร อลิษา ค๊อกซ์ นำกล่าวคำถวาย ,และกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  มีกัลยาณมิตรด๊อกเตอร์คนึงนิจ การ์เน็ท และกัลยาณมิตรวรณัน นิลวงศ์ นำกล่าวคำถวาย จากนั้นเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่คณะสงฆ์
 

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่า

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่า

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่า

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร