สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดพิธีบูชาข้าวพระ

      วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดพิธีบูชาข้าวพระ

      ภายในงานสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า  และปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาด หลังจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล 5 และพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสร้างวัด โดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรจริยา ชวาร์เกอร์ และกัลยาณมิตรมัคก์ ชวาร์เกอร์ ส่วนพิธีกล่าวคำถวายผ้าม่าน มีกัลยาณมิตรทองศรี วงศ์งามวิลดิ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย , พิธีกล่าวคำถวายถวายคิลานเภสัช มีกัลยาณมิตรจนา เย็นหอม เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ,พิธีถวายกล่าวคำภัตตาหารเป็นสังฆทาน มีกัลยาณมิตรอารี ไทรสาหร่าย เป็นประธานกล่าวนำคำถวาย จากนั้นเจ้าภาพผู้มีบุญได้ร่วมบุญตัดริ้บบิ้นเปิดผ้าม่านห้องปฏิบัติธรรมเพื่อป้องกันแสงแดดเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรม และได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระอาจารย์

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดพิธีบูชาข้าวพระ

      ซึ่งทุกท่านที่มาร่วมพิธีกรรมครั้งนี้ต่างปีติเบิกบานใจในบุญที่ได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรม สั่งสมบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัด ด้วยการรับบุญเก็บงานทำความสะอาดเสนาสนะเพื่อรองรับผู้มีบุญมาใช้ประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไป
 

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดพิธีบูชาข้าวพระ

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร