สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเดนมาร์กจัดพิธีบูชาข้าวพระ

    วัดพระธรรมกายเดนมาร์กจัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายเดนมาร์กจัดพิธีบูชาข้าวพระ

      ภายในงานสาธุชนร่วมกันปฏิบัติธรรมในพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมกับศูนย์กลางพิธี ณ วัดพระธรรมกาย ผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดช่อง DMC จากนั้นเป็นพิธีถวายกองทุนต่าง ๆ ดังนี้
 

วัดพระธรรมกายเดนมาร์กจัดพิธีบูชาข้าวพระ

      พิธีทอดผ้าป่า มีกัลยามิตรอติยา  สนิทรักษา นำกล่าวคำถวาย , พิธีถวายกองทุนภัตตาหาร  มีกัลยาณมิตรมะลิ เรืองฤทธิสุริเดช และกัลยาณมิตรรัชดาภร  อินโต นำกล่าวคำถวาย , พิธีถวายกองทุนดอกไม้  มีกัลยาณมิตรภาพร  พัฒนะพรหม นำกล่าวคำถวาย , พิธีถวายกองทุนคิลานเภสัช มีกัลยาณมิตรสุ่ย  แฝดสุระ นำกล่าวคำถวาย , พิธีกองทุนยานพาหนะ มีกัลยาณมิตรศศิพร  นามจุงจัง นำกล่าวคำถวาย , พิธีถวายกองทุนสื่อธรรมะ  มีกัลยาณมิตรพรทิวา  เจียระวาปี นำกล่าวคำถวาย , ส่วนพิธีถวายกองทุนบูชาข้าวพระ มีกัลยาณมิตรพรพรรณ  ชอร์เรนเซ่น นำกล่าวคำถวาย
 

วัดพระธรรมกายเดนมาร์กจัดพิธีบูชาข้าวพระ

      ส่วนภาคบ่ายพระอาจารย์สมฤกธิ์  จนฺทาโภ นำปฏิบัติธรรมและถามตอบปัญหาธรรมะ  จากนั้นทุกท่านได้ทำหน้าที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดด้วยการเก็บงานด้วยความปลื้มปีติในบุญกันทุกคน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร