สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ รุ่นบูชาธรรม 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี

      พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ 
      รุ่นบูชาธรรม 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี

พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ รุ่นบูชาธรรม 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี

      สำหรับพิธีการตักบาตรพระใหม่ โครงการอุปสมบทหมู่รุ่นบูชาธรรม 71ปีพระเทพญาณมหามุนี ได้จัดขึ้น ณ ทางเข้า 8 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวินัยธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายแพทย์ทวิทัศน์ - กัลยาณมิตรวนิดา ตั้งรพีพากร พร้อมครอบครัว และกัลยาณมิตรธีรวัฒน์ - กัลยาณมิตรคำนวณ ฐานะโชติพันธ์ พร้อมครอบครัว เป็นประธานตักบาตร 

พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ รุ่นบูชาธรรม 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี

      ภายในงานทุกท่านได้อาราธนาศีล 5 กล่าวคำถวายภัตตาหาร และกล่าวคำอฐิษฐานจิต  ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทใจความว่า ให้เรานึกถึงบุญทุก ๆ บุญจนใจเราเบิกบาน จากนั้นให้เรานึกถึงบุพการีผู้มีพระคุณ คู่กรรมคู่เวรที่ได้ล่วงเกินทั้งในชาตินี้และในอดีต  ให้เรานำบุญที่เราทำส่งไปให้แก่ท่านทั้งหลาย สุดท้ายให้เราขยายกระแสบุญไปรอบตัว ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ทุกข์มากให้ทุกข์น้อย ทุกข์น้อยให้พ้นทุกข์ สุขน้อยให้สุขมาก ให้สุขมากยิ่ง ๆ ขึ้นไป

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร