สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบรรพชา 5 โครงการ เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

      วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบรรพชา 5 โครงการ
      เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

 

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบรรพชา 5 โครงการ

      เช้าวันนี้นาคธรรมทายาท 5 โครงการ ประกอบด้วยสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 42 และโครงการสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 20 โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 4 และโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ ชาวเมียนมาร์ รุ่นที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้ปกครองได้เดินทางมาร่วมพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท 
      โดยพิธีในภาคเช้า นาคธรรมทายาทแปรแถวเข้าลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อประกอบพิธีเวียนประทักษิณ และพิธีวันทาเจดีย์  ภาคสายนาคธรรมทายาท และผู้ปกครองเข้าร่วมพิธี ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ซึ่งประกอบด้วย พิธีขอขมารับผ้าไตรจากผู้ปกครอง พิธีคล้องอังสะ พิธีขอสรณคมม์ ขอศีล ขอนิสสัย พร้อมทั้งพิธีถวายบาตร โดยพิธีกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เป็นพระอุปัชฌาย์


วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบรรพชา 5 โครงการ

      ทั้งนี้พระอุปัชฌาย์  ได้กล่าวให้โอวาท ใจความว่า การบวชเณรนี้ทำให้พ่อแม่ ได้บุญกุศลไปกับเรา ส่วนเราพอเป็นเณรแล้วให้คั้งตนอยู่ในศีล ในธรรม อยู่ในโอวาทของพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยง ให้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ ประกอบแต่คุณงามความดี ทำบุญกุศลไปเรื่อย ๆ จนติดเป็นนิสัย 
      สำหรับบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปลื้มปิติ ของเหล่านาคธรรมทายาทและคณะผู้ปกครอง ที่ได้เห็นบุตรหลายตนได้อยู่ในร่มเงาในบวรของพระพุทธศาสนา  ได้เป็นหน่อเนื้อของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร