สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กิจวัตรกิจกรรมสามเณร ศูนย์อบรมวัดป่าใต้ จังหวัดเลย

      กิจวัตรกิจกรรมสามเณร
      ศูนย์อบรมวัดป่าใต้ จังหวัดเลย

กิจวัตรกิจกรรมสามเณร ศูนย์อบรมวัดป่าใต้ จังหวัดเลย

      สามเณรจากศูนย์อบรมวัดป่าใต้ บ้านนาจาน ตำบลปักตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ที่บวชในโครงการสามเณรดี ศรีเมือง ได้ฝึกฝนอบรมตนเองอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการทำกิจวัตรกิจกรรมเป็นประจำทุก ๆ วัน อาทิ สวดมนต์ทำวัตรเช้า - เย็น นั่งสมาธิ ทำความสะอาด เช็ด กวาด ถู บริเวณพื้นที่การอบรม และออกบิณฑบาตรโปรดญาติโยมตามหมู่บ้าน เพื่อสืบทอด ฟื้นฟูอายุพระพุทธศาสนา

กิจวัตรกิจกรรมสามเณร ศูนย์อบรมวัดป่าใต้ จังหวัดเลย

      การที่ผู้ปกครองได้ให้โอกาสบุตรหลานได้เข้ามาบวชในครั้งนี้ ถือเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นคนดีและคนเก่งของสังคม และได้ฝึกความอดทน การแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ถือเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตสู่การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดของตัวสามเณรและผู้ปกครอง
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร