สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา จัดพิธีสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์

      ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา
      จัดพิธีสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์

ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา จัดพิธีสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์

      บรรยากาศของการสรงน้ำพระพุทธรูป พระภิกษุสงฆ์และสามเณรที่บวชในโครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย เนื่องในวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ของไทย ณ ศูนย์ฉะเชิงเทราที่ได้จัดขึ้น โดยได้รับความเมตตาจากพระมหา ดร.สมบัติ อินฺทปญฺโญ เป็นประธานสงฆ์   ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการอุกฤษ อำนวยศิลป์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา จัดพิธีสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์

      สำหรับการจัดกิจกรรมสรงน้ำ ก็เพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชน ผู้ปกครองได้มาเอาบุญพิเศษกับพระภิกษุ สามเณร เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นประเพณีที่ชาวไทย ได้สืบทอดต่อเนื่องกันมาทุกปี เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีที่ดี 
 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา จัดพิธีสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์

      สำหรับเทศกาลปีใหม่ไทย และเป็นการเชื่อว่าเป็นการล้างสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในปีก่อนให้หมดไป และพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ ๆ ที่ดี ที่จะเกิดขึ้นในปีใหม่นี้
 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา จัดพิธีสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์

      หลังจากเสร็จพิธีสรงน้ำ คณะพระภิกษุสงฆ์ สามเณรและสาธุชนได้ร่วมกันปล่อยสัตว์ ปล่อยปลา ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานร่วมกัน เพื่อความเป็นสิริมงคลให้หมดทุกข์ หมดโศก หมดโรค หมดภัย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจและความปลื้มปิติให้กับทุกท่านที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมในวันนี้

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร