สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ได้จัดตักบาตรสามเณรใหม่

      ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ
      ได้จัดตักบาตรสามเณรใหม่

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ได้จัดตักบาตรสามเณรใหม่

      ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จได้จัดตักบาตรสามเณรใหม่ ที่บวชในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย พร้อมทั้งสรงน้ำพระประธาน เนื่องในวันปีใหม่ไทย ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้น ณ สภาธรรมทายาท ได้รับเกียรติจากพลตำรวจโทสวัท พงษ์แป้น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ได้จัดตักบาตรสามเณรใหม่

      ภายในงานได้กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง จากนั้นทุกท่านได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  พิธีกล่าวคำถวายคิลานเภสัช  พิธีกล่าวคำอฐิษฐานจิต  พิธีกล่าวคำถวายสระน้ำ  พิธีกล่าวคำถวายกุฏิสงฆ์  พิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะ และพิธีกล่าวคำอฐิษฐานจิต 
 

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ได้จัดตักบาตรสามเณรใหม่

      ส่วนภาคบ่ายทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและกล่าวคำถวายปานะ  พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมกันถวายไทยธรรมชุดยารักษาโรค และชุดเครือข่ายถวายปัจจัย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันสรงน้ำพระธรรมกาย  สร้างความปลื้มปิติให้กับทุกท่านที่ได้ร่วมกันประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร