สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์บวชสามเณร โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี จัดบิณฑบาตร

      ศูนย์บวชสามเณร 
      โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี จัดบิณฑบาตร

ศูนย์บวชสามเณร โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี จัดบิณฑบาตร

      ระหว่างวันที่ 11 - 12 เมษายน พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา ศูนย์บวชสามเณรโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ด่านเจดีย์สามองค์ และสะพานมอญ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความศรัทธา โปรดญาติโยมและพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีใจรักในการสั่งสมบุญ และฟื้นฟูสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

ศูนย์บวชสามเณร โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี จัดบิณฑบาตร

      กิจกรรมการตักบาตรในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระมหาสุชาติ สิริปัญโญ เจ้าอาวาสวัดวังก์วิเวการาม เจ้าคณะอำเภอสังขละบุรี ได้เมตตามานำบิณฑบาตร จากวัดวังวิเวการาม ที่สะพานมอญ โดยตลอดเส้นทางเดินในตลาด มีชาวมอญในพื้นที่ รวมทั้งสาธุชนชาวพุทธจากประเทศพม่า ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมตักบาตรในครั้งนี้ ตลอดจนนักท่องเที่ยว ที่พร้อมใจกันมาร่วมตักบาตรอย่างหนาแน่น พร้อมทั้งชื่มชมกิจกรรมในครั้งนี้ ที่มีสามเณรมาเป็นเนื้อนาบุญ กว่า 60 รูป ซึ่งสร้างความเลื่อมใส ศรัทธาแก่ผู้พบเห็น และเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วย 
 

ศูนย์บวชสามเณร โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี จัดบิณฑบาตร

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร