สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ภาคนครหลวง ๘ ตักบาตรวันพ่อ

ภาคนครหลวง ๘ ตักบาตรวันพ่อ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ สมาคมชาวไทยเชื้อสายจีน ชมรมทุกชมรมในสวนลุมพินี ร่วมกับภาคนครหลวง ๘ จัดงานตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ ๙๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช โดยมี คุณอมร อภิธนาคุณ นายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีน กล่าวรายงาน ดร.บุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง ประธานหอการค้าไทย ทำพิธีเปิดงานตักบาตร และคุณหญิงณฐนนท์ ทวีสิน ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานแสดงศิลปะการป้องกันตัวและตัวแทนกล่าวถวายสังฆทาน ซึ่งมีผู้มาร่วมตักบาตรประมาณ ๕๐๐ คน