สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดปากน้ำภาษีเจริญ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล

        วัดปากน้ำภาษีเจริญ
        ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล

      วันที่ 26 เมษายน 2558 เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้มอบปัจจัย จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) แก่พระพรหมสิทธิ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล
      โดยได้ มีบัญชาให้พระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ประสานงาน ให้ความช่วยเหลือพระสงฆ์และชาวพุทธ ตลอดจนประชาชนที่ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ อย่างเร่งด่วน
      โดยประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ได้มอบหมาย ให้พระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือขึ้นที่วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล

ข่าวจาก : https://www.facebook.com/WATPAKNAM.BKK/posts/963658973651830

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร