สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมกาย มอบเต็นท์ขนาดใหญ่ที่เนปาล

      มูลนิธิธรรมกาย
      มอบเต็นท์ขนาดใหญ่ที่เนปาล

มูลนิธิธรรมกายมอบเต็นท์ขนาดใหญ่ที่เนปาล

มูลนิธิธรรมกาย มอบเต็นท์ขนาดใหญ่เพื่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวแก่ผู้ประสบแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล

มูลนิธิธรรมกายมอบเต็นท์ขนาดใหญ่ที่เนปาล

      พระถาวร ถาวโร กล่าวถึงความคืบหน้าล่าสุดในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลของมูลนิธิธรรมกายว่า  ทีมช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูลนิธิธรรมกายได้เดินทางไปหมู่บ้าน dharmasthali เพื่อตั้งโรงทาน ตั้งจุดพยาบาล สร้างห้องสุขา มอบเต็นท์ 1,000 หลัง ผ้าห่ม 1,000 ผืน สร้างเต็นท์ยักษ์ขนาดใหญ่ 11 หลัง ให้เป็นที่พักและที่พยาบาลคนป่วย  ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้มีชาวพุทธอาศัยอยู่ราว 3,000 คน มีเจดีย์ dharmasthali ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในกรุงกาฏมาณฑุ
 

มูลนิธิธรรมกายมอบเต็นท์ขนาดใหญ่ที่เนปาล

      นอกจากนี้ทีมช่วยผู้ประสบภัยของมูลนิธิธรรมกาย ยังได้เดินทางไปมอบอาหาร น้ำดื่ม เต็นท์  14 หลัง ผ้าห่ม 1,000 ผืน แก่ผู้ประสบภัย 300 ครัวเรือนในเมือง Dhading ซึ่งเมืองนี้ตั้งอยู่บนเขาสูงห่างไกลความเจริญ การส่งความช่วยเหลือต้องลำเลียงผ่านเฮลิคอปเตอร์และการเดินเท้าเท่านั้น นอกจากนี้มูลนิธิธรรมกายยังมอบยารักษาโรคพร้อมเงินจำนวนหนึ่งแก่โรงพยาบาลของเมือง โดยมีผู้ว่าเมือง Dhading เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บต่อไป
 

มูลนิธิธรรมกายมอบเต็นท์ขนาดใหญ่ที่เนปาล

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร