สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สำนักข่าว VD online ลงข่าววัดพระธรรมกายเดนมาร์กปฏิบัติธรรม

      สำนักข่าว VD online 
      ลงข่าววัดพระธรรมกาย ประเทศเดนมาร์ก
ปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2558

 

Meditér foråret og sommeren i møde
Korsør. Wat Phra Dhammakaya Korsør Lystskov inviterer i weekenden den 9. og 10. maj til meditationsworkshop, hvor alle er velkomne til i fællesskab at finde eller genfinde roen under kyndig vejledning af Ærværdige Khemadhammo


Af Solveig Hansen
Meditation: Med muligheden for at være på hele tiden via sms, mail, Facebook, Instagram, og hvad det nu ellers hedder alt sammen, kræver det i dag et aktivt tilvalg at vælge roen til. Et valg, som mange i en hektisk hverdag, ikke får taget, da to-do-listen som regel også altid lige har et par ufærdige punkter, som kræver handling her og nu.

Hjælp i sigte
Heldigvis er der nu mulighed for at blive hjulpet lidt på vej tilbage til roen og nærværet ved tre gratis meditations-workshops på Wat Phra Dhammakaya Korsør Lystskov.

Workshops der alle vil blive holdt i løbet af foråret og sommeren - med den første allerede i førstkommende weekend den 9. og 10 maj.

De to øvrige vil finde sted henholdsvis den 13.-14. juni og 11.-12. juli, og fælles for dem alle er, at det kræver tilmelding at deltage.

Ærværdige Khemadhammo
Ved den første workshop er det munken Ærværdige Khemadhammo, der vil stå i spidsen for workshoppen.

Ærværdige Khemadhammo er født og opvokset i 1978 i Amsterdam i Holland. Han er uddannet M.A. i organisationspsykologi.

Under studietiden fulgte han et indledende meditationskursus i et Dhammakâya meditationscenter og begyndte derefter at arbejde frivilligt i de europæiske meditationscentre under sine ferier fra universitetet.

I 2003 besluttede han at arbejde som frivillig på fuld tid for Dhammakâya Foundation i Thailand.

Efter at have studeret thailandske sprog i to år, besluttede han at lade sig ordinere som munk på fuld tid.

I 2012 flyttede han til Dhammakaya meditation center i Belgien, hvor han nu bor og underviser i det meste af tiden.

Workshoppen vil foregå på engelsk, hvorfor det vil være godt at være nogenlunde på det rene med det, men ellers er alle velkomne til at deltage. Se mere på www.dhammakaya.dk

                  Det er her ved Wat Phra Dhammakaya Korsør Lystskov, at der over foråret og sommeren vil blive afholdt tre meditations-workshopper.

 

CR : http://www.vdonline.dk/Korsoer/Mediter-foraaret-og-sommeren-i-moede/artikel/4466

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร