สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์จารึกมงคลนามลงบนแผ่นทอง ในพิธีผูกพัทธสีมาบาวาเรีย

      พระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)
        เมตตาจารึกมงคลนามลงบนแผ่นทอง
ในพิธีผูกพัทธสีมา ประดิษฐานลูกนิมิต
แก้วบรมจักรพรรดิรัตนะสีมาบาวาเรีย

      พระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) เมตตาจารึกมงคลนามลงบนแผ่นทอง ในพิธีผูกพัทธสีมา ประดิษฐานลูกนิมิตแก้วบรมจักรพรรดิรัตนะสีมาบาวาเรีย และอธิษฐานจิตแผ่นทองจารึกมงคลนามของท่านว่า

      "ขอให้ทั้งมนุษย์และเทวดา ที่ได้เห็นแผ่นทองนี้ จงเกิดกุศลศรัทธา ปรารถนาจะศึกษาวิชชาธรรมกาย ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชชาธรรมกาย ให้มีแต่ความสุขความเจริญ ให้มีสมบัติจักรพรรดิตักใช้เท่าไหร่ไม่รู้จักพร่องไว้ใช้สร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ..."

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร