สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อเติมเต็มศาลาปฏิบัติธรรมสงฆ์

      ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยา
      จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อเติมเต็มศาลาปฏิบัติธรรมสงฆ์

ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อเติมเต็มศาลาปฏิบัติธรรมสงฆ์

      สำหรับพิธีกรรมเริ่มด้วย คณะประธานและเจ้าภาพตั้งริ้วขบวนผ้าป่า เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามและศักดิ์สิทธิ์  สำหรับประธานผ้าป่าในครั้งนี้ ได้แก่ กัลยาณมิตรนาตยา และกัลยาณมิตรกรถวัลย์ สุทธิบูรณ์  นอกจากนี้ยังได้รับความเมมตาจากพระอาจารย์ธีระพงษ์  ธีรวังโส เป็นประธานสงฆ์ นำคณะกัลยาณมิตรกลั่นกาย วาจา และใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่า

ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อเติมเต็มศาลาปฏิบัติธรรมสงฆ์

      หลังจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำถวายผ้าป่า พิธีกล่าวคำถวายไทยธรรม และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  พร้อมกันนี้ประธานผ้าป่าได้ถวายผ้าไตรแด่ประธานสงฆ์  ต่อด้วยคณะเจ้าภาพก็ได้ถวายผ้าไตรและต้นผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ สร้างความปบื้มปิติให้กับทุกท่านที่เดินทางมาร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้
 

ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อเติมเต็มศาลาปฏิบัติธรรมสงฆ์

      สำหรับการทอดผ้าป่าของศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยา เพื่อเติมเต็มศาลาปฏิบัติธรรมสงฆ์ เพื่อรองรับการอบรมพระภิกษุสามเณร ที่เข้าอบรมในโครงการต่าง ๆ ในโครงการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา และจัดอบรมนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ตลอดจนข้าราชการทุกสายงาน เพื่อให้เป็นคนเก่งและดี 
 

ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อเติมเต็มศาลาปฏิบัติธรรมสงฆ์

ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อเติมเต็มศาลาปฏิบัติธรรมสงฆ์

      ทั้งนี้ยังเป็นการจัดทอดผ้าป่าครบรอบ 1 ปี แห่งการสร้างและสถาปนาศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้  ซึ่งจะเห็นได้ว่าอาคารแห่งนี้ได้ก่อสร้างขึ้นยังไม่แล้วเสร็จ แต่ยังได้ใช้ประโยชน์ไปพร้อม ๆ กับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาควบคู่กันไป 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร