สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด

    ประชุมผู้บริหาร
    สำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด

ประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด

      เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2558 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดประชุมผู้บริหารแห่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ อาคารพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีนางสาวประนอม คงพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานองค์ประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัด 77 จังหวัด เข้าร่วมประชุม

ประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด

      ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อสนองนโยบาย ตามที่นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ให้ไว้ หลังจากที่ได้เดินทางมาเยี่ยมพุทธมณฑลจังหวัดทั้ง 9 แห่ง ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาพุทธมณฑล โดยให้พุทธมณฑลแต่ละแห่งทำแผนการดำเนินการทุก 3 ปีด้วย เพื่อกำหนดกรอบแนงทางที่ชัดเจน
 

ประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด

      นอกจากนี้ยังต้องพัฒนาพุทธมณฑลในส่วนภูมิภาคให้เป็นศูนย์รวมจิตใจทางพระพุทธศาสนาด้วย ต้องมีการจัดกิจกรรมทางวันสำคัญพระพุทธศาสนาโดยตลอด และที่สำคัญต้องประชาสัมพันธ์ให้พุทธศาสนิกชนรับทราบ  ส่วนทางหนึ่งที่จะช่วยให้พุทธมณฑลประจำจังหวัดน่าสนใจยิ่งขึ้น คือการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด มาตั้งอยู่ที่พุทธมณฑลจังหวัดด้วย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร