สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีเปิดการอบรมค่ายคุณธรรมโครงการหมู่บ้าน - โรงเรียนรักษาศีล 5

   พิธีเปิดการอบรมค่ายคุณธรรม
   โครงการหมู่บ้าน - โรงเรียนรักษาศีล 5

พิธีเปิดการอบรมค่ายคุณธรรมโครงการหมู่บ้าน - โรงเรียนรักษาศีล 5

      พระวิสิฐคณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมค่ายคุณธรรม โรงเรียนสาธิตราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ในโครงการหมู่บ้าน – โรงเรียนรักษาศีล 5 ครอบครัวอบอุ่น ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จ.สระบุรี โดยเป็นความร่วมมือกัน ระหว่างคณะสงฆ์ จ.สระบุรี , สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.สระบุรี . ชมรมสระบุรีร่มเย็น และชมรมบ้านแสงสว่างครอบครัวอบอุ่นแห่งประเทศไทย

พิธีเปิดการอบรมค่ายคุณธรรมโครงการหมู่บ้าน - โรงเรียนรักษาศีล 5

      ซึ่งภายในงานนักเรียนได้ร่วมกันกล่าวคำแสดงตน เป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงตนเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง นอกจากนี้ภายในงานท่านประธานสงฆ์ยังได้กล่าวว่า การที่นักเรียนได้เข้ามาอบรม ถือเป็นการยกฐานะระกับจิตใจของตนให้สูงขึ้น และถ้าเรามีศีล 5 ครอบครัวมีศีล 5 ครบถ้วน เราจะมีความสุข และตรงกันข้ามถ้าเราไม่มีศีล 5 ความวุ่นวายจะมีขึ้นในใจของเรา 

      โดยระหว่างการอบรมจะมีพระอาจารย์ ครูอาสา คอยดูแลนักเรียนทำกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะการนำ 7 กิจกรรมความดีมาใช้ในการอบรม ได้แก่ การรักษาศีล 5 , การสวดมนต์ , จัดเก็บห้องน้ำ ห้องนอนให้สะอาดเป็นระเบียบ , จัดดีคนรอบข้าง , พูดจาไพเราะ , บำเพ็ญประโยชน์ , ออมบุญ และร่วมกิจกรรม "ชั่วโมงสุขจริงหนอ" ซึ่งแต่ละกิจกรรม ล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน

พิธีเปิดการอบรมค่ายคุณธรรมโครงการหมู่บ้าน - โรงเรียนรักษาศีล 5

      สำหรับโรงเรียนสาธิตราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็นโรงเรียนแห่งแรกที่เข้าร่วมทำกิจกรรม ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 500 คน และจะเป็นแบบอย่าง ต้นแบบใน จ.สระบุรี ต่อไปอีกด้วย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร