สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

งานเทศกาลไทย ครั้งที่ 16 ณ สวนสาธารณะโยโยหงิ กรุงโตเกียว

        งานเทศกาลไทย ครั้งที่ 16
         ณ สวนสาธารณะโยโยหงิ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 วันที่ 15-16 พฤษภาคม พ.ศ.2558

งานเทศกาลไทย ครั้งที่ 16 ณ สวนสาธารณะโยโยหงิ กรุงโตเกียว

     งานเทศกาลไทยในปีนี้ มีชาวญี่ปุ่นไปร่วมงานหลายหมื่นคนจนพื้นที่สวนสาธารณะที่กว้างใหญ่ดูแคบไปทันที แสดงให้เห็นว่าชาวญี่ปุ่นชอบและสนใจประเทศไทยอย่างมาก ซึ่งงานครั้งนี้มีการเปิดบูธขายสินค้า อาหาร งานแสดงศิลปะ วัฒนธรรมไทย ประเพณี และศาสนาให้กับชาวญี่ปุ่นที่สนใจ

งานเทศกาลไทย ครั้งที่ 16 ณ สวนสาธารณะโยโยหงิ กรุงโตเกียว

     สำหรับในส่วนที่เกี่ยวกับศาสนานั้น วัดปากน้ำญี่ปุ่น วัดป่าพุทธรังษี วัดพระธรรมกาย ได้เข้าร่วมเปิดบูธกิจกรรมทางศาสนาด้วย ซึ่งปีนี้ทางวัดพระธรรมกายในประเทศญี่ปุ่นและศูนย์ปฏิบัติธรรมชาวญี่ปุ่นของเราได้เปิดบูธสอนสมาธิ(Meditation)ให้กับชาวญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ

    1. เพื่อแนะนำสมาธิเบี้องต้น

    2. เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมชาวญี่ปุ่น หมู่บ้านปฏิบัติธรรมชาวญี่ปุ่น งานบวชชาวญี่ปุ่น ฯลฯ

งานเทศกาลไทย ครั้งที่ 16 ณ สวนสาธารณะโยโยหงิ กรุงโตเกียว

      ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก ส่วนใหญ่ยังไม่เคยมีประสบการณ์การนั่งสมาธิ เมื่อมาทดลองนั่งก็รู้สึกได้ถึงความสุขและความสงบจากวิธีการง่ายๆ ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสอน

      บางท่านพอทราบว่ามีการให้ทดลองนั่งสมาธิจากประเทศไทย ถึงกับกล่าวออกมาว่า "อยากทดลองนั่งสมาธิ สนใจมานานแล้ว” แต่เนื่องจากพื้นที่ของเรามีจำกัด นั่งสมาธิในรอบหนึ่งได้ไม่เกิน 11 คน จึงต้องจัดแบ่งการสอนสมาธิเป็นรอบๆ ซึ่งรวมทั้งหมดได้ 84 รอบ จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 862 ท่าน

งานเทศกาลไทย ครั้งที่ 16 ณ สวนสาธารณะโยโยหงิ กรุงโตเกียว

งานเทศกาลไทย ครั้งที่ 16 ณ สวนสาธารณะโยโยหงิ กรุงโตเกียว

งานเทศกาลไทย ครั้งที่ 16 ณ สวนสาธารณะโยโยหงิ กรุงโตเกียว

งานเทศกาลไทย ครั้งที่ 16 ณ สวนสาธารณะโยโยหงิ กรุงโตเกียว

งานเทศกาลไทย ครั้งที่ 16 ณ สวนสาธารณะโยโยหงิ กรุงโตเกียว

งานเทศกาลไทย ครั้งที่ 16 ณ สวนสาธารณะโยโยหงิ กรุงโตเกียว

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร