สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

นิทรรศการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

      นิทรรศการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

นิทรรศการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

      คณะสงฆ์จาก 18 ภาค ทั่วประเทศ ได้จัดบูธนิทรรศการ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ บริเวณรอบพระอุโบสถวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการต่าง ๆ โดยรอบ โดยได้รับความสนใจจากคณะสงฆ์ทั่วประเทศ  และประชาชนเข้าชมนิทรรศการในครั้งนี้

      นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดประกวดนิทรรศการด้วย ซึ่งรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะสงฆ์ภาค 4 ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ์

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร