สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมป์ จัดปฐมนิเทศนักเรียน

      โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมป์ 
      จัดปฐมนิเทศนักเรียน

 

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมป์ จัดปฐมนิเทศนักเรียน

      พระอาจารย์ได้เมตตาแสดงธรรม เรื่อง ความดีพื้นฐาน ความดีสากล 5 ประการ และบรรยาหลักความรู้ในการทำความสะอาด หลักการจัดเก็บของเครื่องใช้ พร้อมสอดแทรกธรรมะ เพื่อเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิต ซึ่งเด็ก ๆ ที่เข้าอบรมต่างตั้งใจฟัง และตอบคำถามกันอย่างเบิกบาน 

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมป์ จัดปฐมนิเทศนักเรียน

      จากนั้นพระอาจารย์ได้นำนั่งสมาธิ ซึ่งเป็นความดีพื้นฐานสากล ข้อที่ 5 เพราะเมื่อใจสงบ ใจเป็นระเบียบ จะทำให้การเรียนดีขึ้น และทำทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมป์ จัดปฐมนิเทศนักเรียน

      ก่อนที่นักเรียนแต่ละกลุ่ม จะได้ร่วมกันทำกิจกรรมในฐานต่าง ๆ อาทิ ฐานลุก นั่ง กราบไหว้ , ฐานปัดกวาด เช็ดถู โดยมีพระอาจารย์และอาสาสมัครจราจรบรรยายและสาถิตขั้นตอนการปฏิบัติ ซึ่งครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 170 คน 
 

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมป์ จัดปฐมนิเทศนักเรียน

      ด้านในอิทธิพันธ์ ธีระวรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กล่าวว่า รู้สึกประทับใจมาก ที่พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายมาอบรมให้แก่นักเรียน ซึ่งได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน เด็ก ๆ รู้จักการทำความดีมากขึ้น นอกจากนี้ผุ้ปกครองยังชื่นชนการจัดกิจกรรมต่าง  ๆ ที่ผ่านมาและพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร