สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

นักเรียนโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

      นักเรียนโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
      จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

 

      สำหรับพิธีอบรม จัดขึ้น ณ สภาธรรมทายาท ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี โดยนักเรียนได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อรับฟังการอบรม เรื่อง ศิลปะการป้องกันตัว ระเบียบวินัย ส่วนในช่วงเย็น ปฐมนิเทศ เรื่อง ความเป็นอยู่ ปฏิบัติความดีสากล และทำวัตรเย็น 

      นอกจากนี้นักเรียนยังได้ร่วมกิจกรรมสันทนาการ เพื่อหล่อหลอมความสามัคคี จากนั้นในช่วงเย็น รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ เรื่อง พระคุณพ่อแม่ และร่วมพิธีจุดเทียนรวมใจ 

      ส่วนวันสุดท้ายในการอบรม เป็นพิธีมอบเกียรติบัตรและขอขมาพระอาจารย์ ภายหลังจบโครงการนักเรียนทุกคน ตั้งใจนำความรู้ที่ได้รับจากพระอาจารย์ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะกับการเรียน

นักเรียนโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

นักเรียนโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

นักเรียนโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

นักเรียนโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

นักเรียนโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

นักเรียนโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร