สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมกายมอบของยังชีพแก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล

      มูลนิธิธรรมกายมอบของยังชีพ
      แก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล

      วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 พระอาจารย์พร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิธรรมกาย ได้มอบของยังชีพแก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ที่หมู่บ้าน Guheswari และหมู่บ้าน Goldunga จำนวน 61 ครอบครัว ซึ่งมีผู้คนที่ไร้ที่อยู่ จำนวน 125 คน โดยของที่มอบให้ในครั้งนี้ ประกอบด้วยข้าวสาร น้ำมันพืช เครื่องแกง เทียนไข ถั่วดาล น้ำตาล ยากันยุง สบู่ ยาสีฟัน บะหมี่สำเร็จรูป ขนมปังกรอบและเกลือ

มูลนิธิธรรมกายมอบของยังชีพแก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล

มูลนิธิธรรมกายมอบของยังชีพแก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล

มูลนิธิธรรมกายมอบของยังชีพแก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล

มูลนิธิธรรมกายมอบของยังชีพแก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร