สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายดี.ซี.ร่วมงานวันวิสาขบูชาที่ทำเนียบขาวและปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์

          วัดพระธรรมกายดี.ซี.ร่วมงานวันวิสาขบูชาที่ทำเนียบขาว 
      และจัดพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

วัดพระธรรมกายดี.ซี.ร่วมงานวันวิสาขบูชาที่ทำเนียบขาว

      วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกที่ทำเนียบขาวซึ่งภายในงานวัดพระธรรมกาย ดี.ซี. ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย    

วัดพระธรรมกายดี.ซี.ร่วมงานวันวิสาขบูชาที่ทำเนียบขาว

วัดพระธรรมกายดี.ซี.จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

      นอกจากนี้วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. ก็ได้จัดงานบุญพิธีอุทิศส่วนกุศล โดยภายในงานทุกท่านได้ร่วมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสๆ ก่อนที่จะได้ร่วมกันอาราธนาศีล5 และประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรศิริเพ็ญ ประมูลทรัพย์ และ กัลยาณมิตรนิสารัตน์   ดิษฐบุตร นำกล่าวคำถวาย พร้อมทั้งได้น้อมนำเครื่องไทยธรรมถวายแด่พระอาจารย์ จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตร
 

วัดพระธรรมกายดี.ซี.จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

      ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งประธานนำกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุลจีวรคือ กัลยาณมิตรมนต์กนิษฐ์ ขัตติยากรจรูญ  และ กัลยาณมิตรสุริสา พุ่มทิม จากนั้นคณะสงฆ์สวดพระอภิธรรม ส่วนสาธุชนผู้มีบุญได้ทอดผ้าบังสุกุลและถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ต่อมาจึงเป็นพิธีถวายดอกไม้ โดยกัลยาณมิตรศิริเพ็ญ ประมูลทรัพย์ และ กัลยาณมิตรศุลีพร ศุขจรัส  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้น้อมนำดอกไม้ถวายแด่พระอาจารย์ เพื่อนำไปปลูกสร้างความสวยงามแก่บุญสถานแห่งนี้
 

วัดพระธรรมกายดี.ซี.จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร