สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีจัดพิธีอุทิศส่วนกุศล

      วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา 
      จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีจัดพิธีอุทิศส่วนกุศล

    ภายในงานพระอาจารย์นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัย และนำนั่งเจริญสมาธิภาวนา พร้อมทั้งได้เล่าปกิณกธรรมเรื่องความสำคัญของวันวิสาขบูชา จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันอาราธนาศีลและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรวีระ วงศ์เสาวศุภ นำกล่าวคำถวาย ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีจัดพิธีอุทิศส่วนกุศล

    ภาคบ่ายกัลยาณมิตรวีระ วงศ์เสาวศุภ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุล และในโอกาสนี้พระอาจารย์เมตตาแสดงธรรมเรื่อง เหตุการณ์ได้มาซึ่งรัตนบัลลังก์และต้นไม้แห่งการตรัสรู้ธรรม ซึ่งประการแรกคือการสั่งสมบารมีทั้ง 30 ทัศที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์และการสร้างวิหารทานต่างๆ อันเป็นเหตุให้ได้สถานที่รองรับการตรัสรู้ธรรม อีกประการหนึ่งก็คือการสร้างสวนและสระอันเป็นที่รื่นรมย์ให้ผู้คนพักผ่อนหย่อนใจ หรือบุญการสร้างสวนสมาธิให้คนมาปฏิบัติธรรม ก็จะเป็นเหตุให้ได้สถานที่ที่เหมาะสมแก่การนั่งทำความเพียรเจริญภาวนา

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร