สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมกายจัดตั้งโรงทานและมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล

      มูลนิธิธรรมกายจัดตั้งโรงทานและมอบถุงยังชีพ
      ให้ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล

      พระถาวร ถาวโร กล่าวว่า  " เมื่อวันที่ 22 พค. ที่ DDRR ของมูลนิธิธรรมกาย ได้จัดตั้งโรงทาน เลี้ยงผู้ประสบภัย 300 คน เช่นทุกวันและได้จัดมอบข้าวสาร ดาล มุ้งกันยุง น้ำตาล เกลือ มาสล้า กลูโคส ยากันยุง เทียนไข สบู่ ยาสีฟัน น้ำมันพืช ยา ให้ผู้ประสบภัย จำนวน 101 ครอบครัว จากหมู่บ้าน ที่ 1,2,3 รอบเมือง ดัมมัสถาริ และได้ตามไปเยี่ยมถึงที่พัก บางครอบครัว มีกันแค่สองตายาย เก็บเศษผักมาทำอาหาร ตอนที่ไปเยี่ยมเอาของไปมอบให้แม้คุยกันไม่รู้เรื่อง แต่ก็สัมผัสถึง ความทุกข์ของเขาได้ ขากลับ เขาเดินมาส่ง และมายืนพนมมือส่งตลอดเลย แม้เราจะลงมาจากเนินเขาแล้ว "

มูลนิธิธรรมกายจัดตั้งโรงทานและมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล

มูลนิธิธรรมกายจัดตั้งโรงทานและมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล

มูลนิธิธรรมกายจัดตั้งโรงทานและมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล

มูลนิธิธรรมกายจัดตั้งโรงทานและมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล

มูลนิธิธรรมกายจัดตั้งโรงทานและมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล

มูลนิธิธรรมกายจัดตั้งโรงทานและมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล

มูลนิธิธรรมกายจัดตั้งโรงทานและมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล

มูลนิธิธรรมกายจัดตั้งโรงทานและมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร