สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีปฐมนิเทศเปิดเรียนบาลี ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีปฐมนิเทศเปิดเรียนบาลี 
ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีปฐมนิเทศเปิดเรียนบาลี ประจำปีการศึกษา 2558

      เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย ได้จัดพิธีปฐมนิเทศเปิดเรียนบาลี ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหาสุธรรม สุรตโน พระอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย 

พิธีปฐมนิเทศเปิดเรียนบาลี ประจำปีการศึกษา 2558

      พร้อมทั้งได้กล่าวให้ดอวาทแก่สามเณร ใจความว่า " วันนี้เป็นวันปฐมนิเทศนักเรียนบาลีวันแรก จึงอยากจะให้ข้อคิดในเรื่องการศึกษา โดยมี 3 ประการ ประกอบด้วย
1.การศึกษา คืออะไร การศึกษาบาลี เรียกว่า สิกขา แปลว่าการเห็นด้วยปัญญา การศึกษา การเห็นด้วยตนเอง
2.ศึกษาอย่างไร องค์การยูเนสโก ได้ให้ปรัชญาการศึกษา 4 เรื่อง คือ Learn to Know เรียนเพื่อรู้ ทางบาลี เรียกปฏิเวช , Learn to do ทางภาษา เรียกว่าปฏิบัติ , Learn to be เรียนเพื่อต้องการจะเป็นอะไร เช่น อยากเป็นนาคหลวง หรืออยากเป็นพระนักเทศน์ ก็ต้องทำให้ได้อย่างที่ต้องการจะเป็น และสุดท้าย learn together เรียนเพื่อนำความรู้ไปใช้ให้เกิดปัญญา 
3.ศึกษาเพื่ออะไร คุณสมบัติของผู้ทีจะเป็นนักศึกษาได้ ต้องมีศรัทธา ต้องมีสุขภาพดี ต้องไม่โอ้อวด มีมารยาท ต้องมีความเพียร และต้องมีปัญญา รู้เท่าทันกิเลส 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร