สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ สอนธรรมะ

      ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ 
      สอนธรรมะ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ สอนธรรมะ

      โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้นิมนต์พระอาจารย์ศุภราชัย สุรสกฺโก  จากศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ ต.พวนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ มาเทศนาธรรม โดยพระอาจารย์ได้นำนั่งสมาธิ กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาด บริสุทธิ์ ก่อนที่จะได้แสดงธรรม เกี่ยวกับเรื่อง ทาน ศีล ภาวนา และกฏแห่งกรรม ทำให้นักเรียนทุกคนเข้าใจ ความเป็นจริงของชีวิตมากขึ้น และจะดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาท ตามหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ สอนธรรมะ

      นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้ชักชวนให้นักเรียนทุกคน ไปทำหน้าที่กัลยาณมิตร ชวนชายแมน ๆ มาบวชในช่วงใกล้จะเข้าพรรษานี้ ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็นข้าราชการชำนาญการ ต่างปลื้มปิติเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในชีวิตประจำวันและไปบอกต่อแก่คนในครอบครัว และหมู่ญาตด้วย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร