สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดพิธีทอดผ้าป่า

      ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรี
      จัดพิธีทอดผ้าป่า

ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดพิธีทอดผ้าป่า

      สำหรับพิธีในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระครูวิสุทธินนทคุณ  เจ้าคณะอำเภอไทรน้อย เจ้าอาวาสวัดไทรใหญ่ เมตตาเป็นประธานสงฆ์ ซึ่งก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่า พระอาจารย์ได้นำสาธุชนนั่งสมาธิ กลั่นใจใส สะอาดบริสุทธิ์ ผ่องใส และร่วมกันประกอบพิธีถวายผ้าป่า โดยมีกัลยาณมิตรนวลศรี อ่วมพินิจ เป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวาย จากนั้นตัวแทนคณะเจ้าภาพผู้มีบุญ ได้ร่วมกันกล่าวคำถวายศาลา กล่าวคำถายที่ดิน กล่าวคำถวายปัจจัยไทยธรรม กล่าวคำถวายปานะ และกล่าวคำอฐิษฐานจิต ก่อนที่คณะเจ้าภาพและสาธุชนจะได้ร่วมกันถวายผ้าป่าและไทยธรรมแด่คณะสงฆ์

ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดพิธีทอดผ้าป่า

ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดพิธีทอดผ้าป่า

ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดพิธีทอดผ้าป่า

      นอกจากนี้ยังได้มีพิธีสักการะในโอกาสที่พระครูวิสุทธินนทคุณ เจ้าคณะอำเภอไทรน้อย เจ้าอาวาสวัดไทรใหญ่ ได้รับการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการเชิงพุทธ จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ซึ่งท่านเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และให้ความเมตตาสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดขึ้นด้วยดีเสมอมา

ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดพิธีทอดผ้าป่า

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร