สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ จัดพิธีทอดผ้าป่า

      ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ 
      จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารธรรมสภาโสตะระ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารธรรมสภาโสตะระ

      ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ ตำบลพวนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างอาคารธรรมสภาโสตะระ เพื่อรองรับผู้มีบุญที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรม และการขยายงานพระพุทธศาสนา โดยได้รับความเมตตจากพระธีรวัฒน์ ญาณธีโร ได้นำสาธุชนอาธรานาศีล และกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ ก่อนที่กัลยาณมิตรอาจารย์อัมราวดี ศิริพักตร์ ประธานฝ่ายฆราวาส จะได้อัญเชิญผ้่ไตร เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี แบะนำกล่าวคำถวายผ้าป่า

      นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  และในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้เมตตาให้โอวาท เกี่ยวกับการสร้างบารมี และการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

      ส่วนในช่วงบ่าย มีพิธีถวายเครื่องไทยธรรม แด่คณะสงฆ์ จำนวน 28 รูป และในโอกาสนี้คณะสงฆืได้เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดของพระอาจารย์กวิน สีลเตโช หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์  ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรม ผู้มีบุญทุกท่านต่างปลื้มปิติ ในบุญกุศลที่เกิดขึ้น และอยากที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนา เดินตามรอยเท้าแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยยึดหลัก สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระแท้ และสร้างคนให้เป็นคนดี สืบไป

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร